Μεταφορά – Τοποθέτηση
Τηλεφωνικών κέντρων και συσκευών

Δωρεάν Μελέτη
οικονομικής προσφοράς

Τεχνική Υποστήριξη
μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΡ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ IP ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Προσφορά!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Προσφορά!
Προσφορά!
Προσφορά!
Προσφορά!
105,40  Χωρίς ΦΠΑ: 85,00 
Προσφορά!
Προσφορά!
350,92  Χωρίς ΦΠΑ: 283,00 
Προσφορά!
Νέο