Αγαπητέ πελάτη όσον αφορά την αντικατάσταση ή την επισκευή του προϊόντος σας ακολουθούν οι παρακάτω οδηγίες:

  1. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη στο κατάστημά μας, εντός 8 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του (είτε μέσω του καταστήματος, είτε μέσω της εταιρείας courier) με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του.
  2. Η αδυναμία λειτουργία του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή (εξ’ αρχής μηχανική βλάβη) και όχι σε βλάβη, που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως πτώση, επέμβαση στο εσωτερικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς ή λειτουργία εκτός προδιαγραφών του κατασκευαστή. Αφού το παραλάβουμε, θα αποσταλεί στο service της εκάστοτε εταιρείας, για έλεγχο και αντικατάσταση με νέο, εφόσον εμπίπτει στην κατηγορία αντικατάστασης και όχι απλά να χρειάζεται κάποια αναβάθμιση ή ρύθμιση.