33,48  Χωρίς ΦΠΑ: 27,00 
37,20  Χωρίς ΦΠΑ: 30,00 
49,60  Χωρίς ΦΠΑ: 40,00 
68,20  Χωρίς ΦΠΑ: 55,00 
117,80  Χωρίς ΦΠΑ: 95,00 
173,60  Χωρίς ΦΠΑ: 140,00