Τεχνική Υποστήριξη

Υπηρεσίες δικτύων

49,60  Χωρίς ΦΠΑ: 40,00 

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη VoIP Κέντρου

62,00  Χωρίς ΦΠΑ: 50,00 

Τεχνική Υποστήριξη

Υποστήριξη Elastix

62,00  Χωρίς ΦΠΑ: 50,00 

Τεχνική Υποστήριξη

Επισκευή Η/Υ & Laptop

62,00  Χωρίς ΦΠΑ: 50,00 
99,20  Χωρίς ΦΠΑ: 80,00 
186,00  Χωρίς ΦΠΑ: 150,00