Σύστημα Προτεραιότητας Πελατών σε χώρο αναμονής με ηχητική αναγγελία

Ένα σύστημα απόλυτα χρήσιμο και εύκολο στην λειτουργία του, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης πελατών και βελτιστοποίησης της εργασιακής απόδοσης.